Chakren

Sahasrara Chakra

Ajna Chakra

Vissudha Chakra

Anahata Chakra

Manipura Chakra

Svadhisthana Chakra

Muladhara Chakra